Videospelare med paneler och ett meny-val.

Spelaren du ser nedan demonstrerar ett meny val med paneler och tillvalet automatiskt 'bitrate scaling', vilket innebär att videospelaren känner av aktuella uppkopplings hastigheten och levererar en kvalitet allteftersom. Tänkbara bitrates ligger mellan 0,25 - 6 Mbit/s. Evt. Helskärmknappen kan automatiskt gömmas vid lägre uppkopplingshastigheter.
SEvideo kan ordna de mycket bra kompressioner som visas här också med dina video-presentationer till ett rimligt pris,
Tillbaka till första spelaren.